Kongres Zamawiających

Kongres Finansowanie ochrony środowiska Współcześnie coraz więcej środków publicznych przeznaczanych jest na ochronę środowiska. Niestety to wciąż zbyt mało, żeby rozwiązać problemy, z którymi się borykamy. Przed jakimi zadaniami stoją służby odpowiedzialne za ochronę środowiska?

Powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie powietrza to problem, z którym zmaga się większość polskich województw. Choć na ten cel przeznaczane są coraz większe środki publiczne, nasz kraj znajduje się w czołówce państw z najgorszą jakością powietrza na świecie. Zanieczyszczone powietrze przekłada się bezpośrednio na stan zdrowia ludności. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia – zdrowotne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce mogą wynosić nawet ponad sto dwa miliardy dolarów. 
gazetka promocyjna netto
gazetka promocyjna netto
partnerzy: Państwo musi skupić się na poprawie jakości powietrza w kraju. Jednym z rozwiązań jest transformacja ruchu drogowego, a konkretnie sprawienie, żeby po polskich ulicach poruszało się więcej aut elektrycznych lub takich, które mają napęd wodorowy. Istotne jest również nabywanie ekologicznych pojazdów komunikacji zbiorowej. Pomysłem na poprawę jakości powietrza w miastach jest tworzenie tak zwanych stref ograniczonej emisji. Do poprawy stanu powietrza przyczyni się również zwiększona ochrona parków narodowych. Efekty przyniesie również zwiększenie nakładów finansowych na edukację dotyczącą ochrony środowiska. Należy skupić się również na lepszej egzekucji przepisów dotyczących ochrony środowiska (niskie kary sprawiają, że często nie są one przestrzegane).

Działania w celu poprawy jakości wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe w Polsce są w złym stanie. Poprawa ich jakości jest dla nas kluczowa, gdyż są one podstawą pozyskiwania wody pitnej. Wody powierzchniowe są zanieczyszczane przez ścieki, transport wodny, powszechne stosowanie nawozów sztucznych. W celu poprawy jakości wód powierzchniowych należy zwiększyć nakłady finansowe na oczyszczanie ścieków (budowa nowych i rozbudowa już istniejących oczyszczalni ścieków).

Prawidłowa gospodarka odpadami

Ilość odpadów komunalnych w naszym kraju rośnie w zastraszającym tempie. Jest to niebezpieczne, gdyż mają one negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wzrost odpadów jest równoznaczny ze zwiększeniem emisji gazów cieplarnianych. Należy się skupić na zmniejszeniu ilości odpadów. Pomoże w tym częstsze stosowanie recyklingu i spalania, które umożliwia odzysk energii.

Sadzenie nowych lasów

Jednym z ważniejszych celów, na które powinny być przeznaczane środki publiczne jest zwiększenie lesistości kraju. Sadzenie nowych lasów to niezwykle skuteczny sposób na walkę ze zmianami klimatycznymi. Warto zdawać sobie sprawę, że już młode drzewa są w stanie skutecznie usuwać węgiel z atmosfery. Sadzenie ich jest konieczne, gdyż na świecie co roku ubywa aż pięć milionów hektarów lasów. Drzewa, które najczęściej występują na terytorium Polski to sosny, dęby, brzozy, świerki, buki, a także olchy.