III Polski Kongres Zamawiających

Prawo zamówień publicznych z perspektywy sektora publicznego

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza | Warszawa
8-9 kwietnia 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Praca w zamówieniach publicznych
8.30-9.00 – Witold Jarzyński
• Analiza rynku pracy w zamówieniach publicznych w 2018 r.
• Gdzie szukać pracy i pracowników?
• Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów?
• Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
• W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2019 – największa rewolucja w systemie od 15 lat
9.00-9.30
• Najważniejsze zmiany dla wykonawców
• Jak przygotować się na zmiany?
• Kontrowersje

Opis przedmiotu zamówienia
9.30 – 10.00
• Zasady sporządzania OPZ
• Użycie nazwa własnych
• Równoważność

Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na potencjale podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków
10.00 – 10.30
• Proporcjonalność warunków
• Warunki stawiane konsorcjum wykonawców
• Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego
• Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Panel 2

Prawne kontrowersje dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
11.00 – 11.30

Techniczne problemy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
11.30 – 12.00

Elektronizacja zamówień publicznych – doświadczenia i nadchodzące zmiany
12.00 – 12.30
• Mini-portal UZP
• Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)
• Portal e-Zamówienia
• Centralna Platforma Zakupowa

Panel 3

Dokumentowanie postępowania o udzielennie zamówienia publicznego
13.15-13.45
• Protokół postępowania
• Najczęstsze błędy i uchybienia zamawiających

Aktualność dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą i ich uzupełnianie/poprawianie
13.45-14.15
• Uzupełnianie i poprawianie dokumentów
• Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Zamówienia mieszane
14.15 – 14.45
• Zamówienia do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy
• Zamówienia do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy
• Zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności
• Przypadki, gdy przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony

Zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń
14.45 – 15.15
• Ogłoszenia w BZP i TED
• Dokumentowanie ogłoszeń
• Zmiana ogłoszenia
• Najczęstsze błędy

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusja

 

Część 1
Kontrola udzielania zamówień publicznych

Najczęstsze naruszenia stwierdzone w wyniku kontroli UZP, NIK i RIO w 2018 r.
8.30 – 9.30

Najczęstsze naruszenia stwierdzone w wyniku kontroli postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2018 r.
9.30 – 10.30

Część 2
Wyłączenia stosowania ustawy Pzp

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro
11.00-11.45
• Regulacje prawne
• Zasady
• Regulaminy
• Najczęstsze błędy

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
11.45 – 12.30
• Zakres zastosowania
• Usługi społeczne w relacji do ogólnych przepisów ustawy
• Zasady udzielania zamówień na usługi społeczne
• Przygotowanie postępowania (OPZ, szacowanie, kwalifikacja wykonawców, kryteria oceny, postępowanie)
• Dokumentacja postępowania
• Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Część 3
Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Umowa w sprawie zamówienia publicznego
13.15 – 14.30 – Lidia Piotr-Krajecka
• Zasady sporządzania
• Niezbędne elementy umowy
• Klauzule umowne (RODO, prawa autorskie, kary umowne, inne)
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• Odstąpienie, rozwiązanie i unieważnienie umowy
• Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Zmiana umowy o zamówienie publiczne
14.30 – 15.30 –  Katarzyna Zadykowicz-Sokół
• Jednoznaczne postanowienia umowne w SIWZ/ogłoszeniu
• Dodatkowe usługi, dostawy lub roboty budowlane
• Okoliczności, których nie dało się przewidzieć
• Nowy wykonawca
• Zmiany nieistotne

Prelegenci

Witold Jarzyński

Redaktor naczelny pisma ``Zamawiający``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Dariusz Koba

Właściciel Koba Consulting Group

Irena Skubiszak-Kalinowska

Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak – Kalinowska.

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Kancelaria Bieluk i Partnerzy.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Wystawcy

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Bonusy:

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo ebook „Kary umowne. Praktyczny poradnik„.

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl