III Polski Kongres Zamawiających

Prawo zamówień publicznych z perspektywy sektora publicznego

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza | Warszawa
8-9 kwietnia 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Praca w zamówieniach publicznych
8.30-9.00 – Witold Jarzyński

 • Analiza rynku pracy w zamówieniach publicznych w 2018 r.
 • Gdzie szukać pracy i pracowników?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów?
 • Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
 • W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2019 – największa rewolucja w systemie od 15 lat
9.00-9.30 – Dariusz Koba

 • Najważniejsze zmiany dla wykonawców
 • Jak przygotować się na zmiany?
 • Kontrowersje

Najnowsze zmiany w prawie a sytuacja zamawiających udzielających zamówień publicznych
9.30 – 10.00

 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) a możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a wykluczenie wykonawcy z postępowania

Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na potencjale podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków
10.00 – 10.30 – Joanna Presz-Król

 • Proporcjonalność warunków
 • Warunki stawiane konsorcjum wykonawców
 • Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Panel 2

Opis przedmiotu zamówienia publicznego
11.00 – 11.30 – Bartłomiej Wachta

 • Zasady sporządzania OPZ
 • Użycie nazwa własnych
 • Równoważność
 • Najczęstsze błędy zamawiających

Największe kontrowersje prawne dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
11.30-12.00 – Jarosław Jerzykowski

 • Zakres elektronizacji
 • Forma pełnomocnictw, zobowiązań podmiotów trzecich oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą
 • Wadium w formie niepieniężnej
 • Uzupełnianie dokumentów elektronicznych
 • Skutki błędów technicznych dla wykonawców i zamawiających

Elektronizacja zamówień publicznych – doświadczenia i nadchodzące zmiany
12.00 – 12.30 – Grzegorz Klimarczyk

 • Mini-portal UZP
 • Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)
 • Portal e-Zamówienia
 • Centralna Platforma Zakupowa

Panel 3

Dokumentowanie postępowania o udzielennie zamówienia publicznego
13.15-13.45

 • Protokół postępowania
 • Najczęstsze błędy i uchybienia zamawiających

Aktualność dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą i ich uzupełnianie/poprawianie
13.45-14.15 – Irena Skubiszak-Kalinowska

 • Uzupełnianie i poprawianie dokumentów
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Zamówienia mieszane
14.15 – 14.45

 • Zamówienia do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy
 • Zamówienia do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy
 • Zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności
 • Przypadki, gdy przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony

Zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń
14.45 – 15.15

 • Ogłoszenia w BZP i TED
 • Dokumentowanie ogłoszeń
 • Zmiana ogłoszenia
 • Najczęstsze błędy

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusja

 

Część 1
Kontrola udzielania zamówień publicznych

Najczęstsze naruszenia stwierdzone w wyniku kontroli UZP, NIK i RIO w 2018 r. i 2019 r.
8.30 – 9.30

 • Wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych
 • Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli
 • Wyniki kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych

Najczęstsze naruszenia stwierdzone w wyniku kontroli postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2018 r. i 2019 r.
9.30 – 10.30

 • Warunki udziału
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert
 • Inne naruszenia

Część 2
Wyłączenia stosowania ustawy Pzp

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro
11.00-11.45 – Kamila Mizeracka

 • Regulacje prawne
 • Zasady
 • Regulaminy
 • Najczęstsze błędy

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
11.45 – 12.30

 • Zakres zastosowania
 • Usługi społeczne w relacji do ogólnych przepisów ustawy
 • Zasady udzielania zamówień na usługi społeczne
 • Przygotowanie postępowania (OPZ, szacowanie, kwalifikacja wykonawców, kryteria oceny, postępowanie)
 • Dokumentacja postępowania
 • Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Część 3
Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Umowa w sprawie zamówienia publicznego
13.15 – 14.30 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Zasady sporządzania
 • Niezbędne elementy umowy
 • Klauzule umowne (RODO, prawa autorskie, kary umowne, inne)
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Odstąpienie, rozwiązanie i unieważnienie umowy
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Zmiana umowy o zamówienie publiczne
14.30 – 15.30 –  Katarzyna Zadykowicz-Sokół

 • Jednoznaczne postanowienia umowne w SIWZ/ogłoszeniu
 • Dodatkowe usługi, dostawy lub roboty budowlane
 • Okoliczności, których nie dało się przewidzieć
 • Nowy wykonawca
 • Zmiany nieistotne

Prelegenci

Witold Jarzyński

Redaktor naczelny pisma ``Zamawiający``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Dariusz Koba

Właściciel Koba Consulting Group

Irena Skubiszak-Kalinowska

Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak – Kalinowska.

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Kancelaria Bieluk i Partnerzy.

Dariusz Ćwik

Kancelaria Ćwik i Partnerzy.

Joanna Presz-Król

Kancelaria Pieróg i Partnerzy.

Kamila Mizeracka

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Grzegorz Klimarczyk

Prezes Zarządu OpenNexus

Paweł Trojan

Członek Krajowej Izby Odwoławczej

dr Jakub Krysa

Kancelaria Maruta Wachta

Bartłomiej Wachta

Kancelaria Maruta Wachta

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner technologiczny

Partner merytoryczny

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Bonusy:

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo ebook „Kary umowne. Praktyczny poradnik„.

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl