II Polski Kongres Zamawiających

Jedyne w Polsce spotkanie w całości poświęcony zamawiającym oraz efektywnym zakupom publicznym


Centrum Konferencyjne Adgar Plaza | Warszawa
18-19 czerwca 2018 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Polski Kongres Zamawiających
to najważniejsze spotkanie
zamawiających udzielających zamówień publicznych. W czasie Kongresu omawiamy najnowsze trendy, nowe technologie i pokazujemy dobre praktyki w wydatkowaniu środków publicznych.

Ciekawa formuła

W czasie Kongresu uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności podczas prelekcji i warsztatów, ale także wymienić się poglądami i doświadczeniami z ekspertami i innymi zamawiającymi.

Uczestnicy

Kongres skierowany jest do wszystkich zamawiających, zarówno tych stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych, jak i tych wydatkujących środki publiczne poza reżimem PZP.

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1
Dyskusja

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak powinna być skonstruowana, aby zachęcać do efektywnych i innowacyjnych zakupów publicznych? – dyskusja ekspertów

9.15 – 10.15

Panel 2
Prawo zamówień publicznych

Procedura odwrócona – zastosowanie, wpływ na wynik postępowania, błędy zamawiających, najnowsze orzecznictwo

10.45 – 11.15

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przesłanki, błędy zamawiających, najnowsze orzecznictwo

11.15 – 11.45

Zasady udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

11.45 – 12.15

Umowa ramowa jako instrument na uelastycznienie postępowania przetargowego

12.15 – 12.45

Panel 2
Prawo zamówień publicznych - ciąg dalszy

Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy zamawiających
Zygmunt Kopacz
13.30 – 14.00

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – zasady, problemy i najnowsze orzecznictwo

14.00 – 14.30

Pozacenowe kryteria wyboru oferty
Michał Bagłaj
14.30 – 15.00

Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ustawy Pzp po nowelizacji (5 procedur zamiast 1)


15.00 – 15.30

DZIEŃ 2

Zakupy publiczne – warsztaty

 

Warsztaty - Część 1

Zakupy usług

Zakupy dostaw

Zakupy robót budowlanych

Sprzątanie i utrzymanie czystości Dostawa materiałów biurowych Jak wybrać dobrego projektanta?
9.30 – 11.00 9.30 – 11.00 9.30 – 11.00

Warsztaty - Część 2

Zakupy usług

Zakupy dostaw

Zakupy robót budowlanych

Ochrona osób i mienia Komputery i sprzęt IT Jak wybrać generalnego wykonawcę robót budowlanych?
11.30 – 13.00 11.30 – 13.00 11.30 – 13.00

Warsztaty - Część 3

Zakupy usług

Zakupy dostaw

Zakupy robót budowlanych

Usługi cateringowe Flota samochodowa Prawidłowe zastosowanie FIDIC w zamówieniach publicznych
13.45 – 15.15 13.45 – 15.15 13.45 – 15.15

Prelegenci

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Paweł Granecki

Radca Prawny, autor książki ``Prawo zamówień publicznych. Komentarz`` (wyd. C.H. Beck).

Robert Siwik

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Michał Bagłaj

Partner, adwokat, SSW Pragmatic Solutions

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Zygmunt Kopacz

Pełnomocnik Zarządu Open Nexus

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Wystawcy

Partnerzy części warsztatowych

Zakupy usług

Zakupy dostaw

Zakupy robót budowlanych

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni


 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.