II Polski Kongres Zamawiających

Jedyne w Polsce spotkanie w całości poświęcony zamawiającym oraz efektywnym zakupom publicznym


Centrum Konferencyjne Adgar Plaza | Warszawa
18-19 czerwca 2018 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Polski Kongres Zamawiających
to najważniejsze spotkanie
zamawiających udzielających zamówień publicznych. W czasie Kongresu omawiamy najnowsze trendy, nowe technologie i pokazujemy dobre praktyki w wydatkowaniu środków publicznych.

Ciekawa formuła

W czasie Kongresu uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności podczas prelekcji i warsztatów, ale także wymienić się poglądami i doświadczeniami z ekspertami i innymi zamawiającymi.

Uczestnicy

Kongres skierowany jest do wszystkich zamawiających, zarówno tych stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych, jak i tych wydatkujących środki publiczne poza reżimem PZP.

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1
Dyskusja

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak powinna być skonstruowana, aby zachęcać do efektywnych i innowacyjnych zakupów publicznych? – dyskusja ekspertów

9.15 – 10.15

Panel 2
Prawo zamówień publicznych

Procedura odwrócona – zastosowanie, wpływ na wynik postępowania, błędy zamawiających, najnowsze orzecznictwo

10.45 – 11.15

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przesłanki, błędy zamawiających, najnowsze orzecznictwo

11.15 – 11.45

Oferta częściowa i podział zamówienia na części

11.45 – 12.15

Umowa ramowa jako instrument na uelastycznienie postępowania przetargowego

12.15 – 12.45

Panel 2
Prawo zamówień publicznych - ciąg dalszy

Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy zamawiających

13.30 – 14.00

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – zasady, problemy i najnowsze orzecznictwo

14.00 – 14.30

Pozacenowe kryteria wyboru oferty

14.30 – 15.00

Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ustawy Pzp po nowelizacji (5 procedur zamiast 1)


15.00 – 15.30

DZIEŃ 2

Zakupy publiczne – warsztaty

 

Warsztaty - Część 1

Zakupy usług

Zakupy dostaw

Zakupy robót budowlanych

Sprzątania i utrzymania czystości Dostawa materiałów biurowych Jak wybrać dobrego projektanta?
9.30 – 11.00 9.30 – 11.00 9.30 – 11.00

Warsztaty - Część 2

Ochrony osób i mienia Komputerów i sprzętu IT Jak wybrać generalnego wykonawcę robót budowlanych?
11.30 – 13.00 11.30 – 13.00 11.30 – 13.00

Warsztaty - Część 3

Prawniczych Floty samochodowej Prawidłowe zastosowanie FIDIC w zamówieniach publicznych
13.45 – 15.15 13.45 – 15.15 13.45 – 15.15

Prelegenci

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Andrzej Zawistowski

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

Małgorzata Adamska

Ekspert ds. zakupów, członek PSML.

Robert Szczepaniak

BIM Klaster

Bartłomiej Wachta

Senior Partner w kancelarii MARUTA WACHTA. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii, posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT.

Jacek Jarmuszczak

Manager zakupów, logistyki, i strategii generowania oszczędności. Global Category Manager w Grupie Danfoss.

Mateusz Borowiecki

Prezes Zarządu OptiBuy, Ekspert ds. zakupów z wieloletnim stażem pracy.

Paweł Zejer

Wiceprezes SIDiR, Członek Zarządu fundacji Best Value Procurement Polska.

Sebastian Sobczak

Kierownik Biura Zamówień i Zakupów ENEA Operator Sp. z o.o.

Jan Karasek

Partner w Dziale Usług Doradczych w KPMG w Polsce

Marcin Szołajski

Radca prawny, partner w kancelarii Szołajski Legal Group, redaktor naczelny portalu „KIO24``.

Stanisław Gasik

Ekspert zarządzania projektami.

Michał Fuglewicz

Specjalista ds. Zamówień i Zakupów ENEA Operator Sp. z o.o.

Damian Czernik

Manager w firmie OptiBuy

Łukasz Rozdeiczer

Adwokat, negocjator i mediator. Prezes zarządu BATNA Group.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Partnerzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Wystawcy

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(858,77 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.